Oefenen werkboek 6 blok 8

Spelling & lezen passend bij 'Taal op Maat'.

Kies hier welke oefening van blok 8 je wilt oefenen.

Download Lezen Soort woorden Aantal
Oefening 1 Online lezen oefening 1 drukken - drukten, vermoeden - vermoedden 10
Oefening 2a Online lezen oefening 2a verven - verfden, missen - misten 18
Oefening 2b Online lezen oefening 2b Pim wachtte op de trein, Ik rustte eerst even uit 8
Oefening 2c Online lezen oefening 2c Het vliegtuig landde om vier uur, Met een mes snijdt moeder de worst 7
 
Oefening 3a Online lezen oefening 3a technisch, automatisch 10
Oefening 3b Online lezen oefening 3b Hier stond vroeger een chemische fabriek, Een ritmische dans 12
Oefening 4a Online lezen oefening 4a realistisch, kritisch 20
Oefening 4b Online lezen oefening 4b Na de knal reageerden de mensen chaotisch, Het gereedschap is niet praktisch 13
Oefening 5a Online lezen oefening 5a praten - praatten, begrijpen - begrepen 13
 
Oefening 5b Online lezen oefening 5b verbranden - verbrandden, horen - hoorden 12
Oefening 6a Online lezen oefening 6a knagen - knaagden, praten - praatten 10
Oefening 6b Online lezen oefening 6b De zieken herstellen langzaam, De nieuwslezer deelt niets mee 14
Oefening 6c Online lezen oefening 6c De wedstrijden eindigen op tijd, Kleine Gijs begrijpt op niet goed 5
Oefening 7a Online lezen oefening 7a advies, romantisch 20
 
Oefening 7b Online lezen oefening 7b laden - laadden, slachten - slachtten 6
Oefening 7c Online lezen oefening 7c De wond bloedde hevig, De sporter zweette na de wedstrijd 8
Oefening 8a Online lezen oefening 8a binden - bind, voeden - voed 10
Oefening 8b Online lezen oefening 8b De Belgische bonbons, De Russische raket 9
Oefening 8c Online lezen oefening 8c waden - waad, praten - praat 13
 
Oefening 8d Online lezen oefening 8d Met het spelen op de rijweg hinderde je het verkeer, Floris raadde het goede getal en won de kaart 8