Taal op Maat - groep 4

Spelling & lezen passend bij ‘Taal op Maat’.

Gebruik de spellingoefening om woorden over te schrijven en op te slaan. Doe daarna de online lezenoefening om snellere woordherkenning tijdens het lezen te stimuleren.

Blad 1 – korte klank lange klank
Blad 2 – tweetekenklank
Blad 3ee oo en eu
Blad 4sl ak
Blad 5 – we sp
Blad 6st aa rt
Blad 7 – wo rst
Blad 8str uik
Blad 9sch aap
Blad 10 – g ei t
Blad 11 – sla ng
Blad 12 – slu rf
Blad 13 – spe cht
Blad 14 – m eeuw
Blad 15 – h aai
Blad 16 – zwart e mier en
Blad 17 – poed el
Blad 18 – een d
Blad 19 – muis je
Blad 20to ren