Taal op Maat - groep 5

Spelling & lezen passend bij ‘Taal op Maat’.

Gebruik de spellingoefening om woorden over te schrijven en op te slaan. Doe daarna de online lezenoefening om snellere woordherkenning tijdens het lezen te stimuleren.

Blad 1 – g ei t
Blad 2 – sl u rf
Blad 3 – sp echt
Blad 4 – m eeuw
Blad 5 – h aai
Blad 6 – mier en
Blad 7 – poed el
Blad 8ge vangen
Blad 9 – een d
Blad 10 – muis je
Blad 11 – spin netje
Blad 12to ren
Blad 13to ren
Blad 14to ren
Blad 15 – zebr a
Blad 16 – to rr ren
Blad 17 – to rr ren
Blad 18to ren / to rr ren
Blad 19to ren / to rr ren
Blad 20 – zwem broek
Blad 21 – stri pb oek
Blad 22 – gol f / gol v en
Blad 23 – dert ig
Blad 24 – heer lijk
Blad 25 – opa ‘s
Blad 26 – d i r i gent
Blad 27 – stam
Blad 28 – stam