Taal op Maat - groep 7

Spelling & lezen passend bij ‘Taal op Maat’.

Gebruik de spellingoefening om woorden over te schrijven en op te slaan. Doe daarna de online lezenoefening om snellere woordherkenning tijdens het lezen te stimuleren.

Niet alle lessen uit het ‘Taal op Maat’ werkboek worden omgezet naar woordbeelden. De focus ligt op de zelfstandig naamwoorden. Bij het vervoegen van werkwoorden is het de bedoeling dat de basisregels t.t., v.t. en vd. worden toegepast. Deze vervoegingen worden niet omgezet naar woordbeelden.

Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 6
Blok 7
Blok 8