Wie is zZiep?

zZiep is een karakter van een kind. Niet zo maar een kind, maar een kind dat creatief is en vindingrijk. Een kind dat graag speelt en bijna altijd vrolijk is. Op school heeft dit kind het niet makkelijk en soms denkt het van zichzelf dat het dom is. Maar u als ouder, weet dat hij of zij eigenlijk heel slim is. Dit kind is gevoelig voor sfeer en voelt dingen feilloos aan.

Als ouder maak je je vaak ongerust over dit kind, want op school verloopt het niet gladjes. Hoewel het kind erin slaagt om ingewikkelde dingen zo op te lossen, faalt het vaak bij zaken waarvan iedereen verwacht dat hij of zij dat zo kan.

Het zijn heerlijke kinderen. Vaak een beetje ondeugend en chaotisch, maar sociaal heel erg vaardig.

zZiep wil deze kinderen het gevoel geven dat zij niet de enige zijn, maar dat er veel meer kinderen zijn zoals zZiep. En dat niet alleen. In de nabije toekomst gaat zZiep ook oplossingen aandragen om beter te kunnen leren, waardoor het plezier op school weer terugkomt.

Voordat het zover is, is het belangrijk dat een kind zich erkend voelt, zich zZiep voelt. Als een kind zich kan identificeren met zZiep, ontstaat ook de wil om zich in te spannen. Zich in te spannen voor schoolzaken, die nu als vervelend worden ervaren.

Dat is de reden, waarom er ook zZiep artikelen worden aangeboden. Als een kind zich zZiep voelt, is de basis gelegd om te gaan bouwen aan verbetering van de prestaties van het kind. Als zZiep het kan, kan hij of zij het ook!

zZiep kinderen hebben de potentie om zeer gekwalificeerde volwassenen te worden. In aanleg zijn het doeners, maar wanneer zij ook in staat worden gesteld om kennis goed op te nemen, kunnen zij van grote waarde zijn als bruggenbouwers in onze nabije toekomst.

Daar staat zZiep voor.


← Ouder Nieuwer →