Waarom zZiep?

zZiep staat voor een grote categorie kinderen (én volwassenen), die vooral goed zijn in het doen van dingen. Vaak kunnen deze kinderen goed redeneren en veel zaken praktisch doorzien. Ze lopen voorop bij boswandelingen, educatieve schoolreizen en bezoeken aan doe-musea zoals Nemo of het Archeon.

Ze kunnen dingen op hun eigen manier eigen maken, maar de methoden die school hen aanbiedt sluiten hier niet bij aan. Hierdoor lijkt het alsof deze kinderen niet in staat zijn om te leren, maar het tegendeel is vaak waar.

Waarom zou je iets leren als je het niet belangrijk vindt? Waarom zou je iets leren als het je niet interesseert? Als een kind van 8 jaar geen klok kan kijken, betekent dat niet automatisch dat het een onvermogen heeft om de techniek van het klokkijken te leren. Tijd speelt geen rol in hun leefwereld, dus tijd interesseert het kind niet. ‘Waarom zal ik het leren? Als ik wil weten hoe laat het is, vraag ik het wel’, is hun redenatie.

Heel veel zZiep kinderen worden ervaren als vrolijk, creatief, initiatiefrijk en sociaal vaardig. Het zijn leuke kinderen. Echter zodra school in het spel komt draaien zij om als een blad aan een boom. Ze hebben moeite met het leersysteem en dat maakt de schooltijd tot een vervelende tijd. Dit kan grote invloed hebben op het welzijn van deze kinderen en waar blijft dan het vrolijke onbezorgde kind?

Voor kinderen

Wij willen kinderen als zZiep laten zien dat ze niet alleen zijn. Dat er heel veel kinderen zijn als zZiep. En dat er dus heel veel kinderen niet dom zijn, maar een andere leermethode nodig hebben die wel voor hen werkt.

Kinderen kunnen in de agenda en het dagboek van zZiep zien wat hij allemaal doet. Vaak leuke dingen. Af en toe laat zZiep ook zien dat het op school allemaal niet vanzelf gaat. Hierin kan een kind veel herkennen.

zZiep laat ook zien dat hij eigenlijk heel veel zelf kan, als hij het maar probeert. ‘Als ik wat meer oefen kan ik het eigenlijk best zelf.’ Dit kan een kind helpen bij het uitproberen van nieuwe dingen of doorzetten als het niet vanzelf gaat.

Als ik het kan, kan jij het ook!

zZiep is leuk. zZiep benadrukt de positieve kanten en de talenten van een kind. Ben je ook als zZiep? Dan ben je bijzonder en dat is iets om trots op te zijn!

Voor ouders

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan kan zZiep de weg wijzen naar een kindercoach die oog heeft voor de talenten van het kind en het vertrouwd maken met een andere leerstrategie .

Voor onderwijs

Vaak zie je in je klas één of meer kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. En waarbij de reguliere hulp (RT en/of begeleiding via bv. een dyslexie-instituut) niet tot het gewenste resultaat resultaat leidt.
Hoe mooi zou het zijn als jij zelf en/of je collega het kind weer op weg kunnen helpen? zZiep kan de weg wijzen naar lezingen, studiedagen en trainingen voor het hele schoolteam.

Platform

Met zZiep willen wij deze ‘vergeten’ groep of niet onderkende groep, een platform bieden. Een platform, dat deze groep kinderen ‘op de kaart’ gaat zetten bij het onderwijs, de politiek en het bedrijfsleven.

Het onderwijs negeert het fenomeen dat deze kinderen een voorkeur hebben om visueel (beelddenken) en kinesthetisch (gevoelsmatig) te denken , terwijl juist daar de oplossing voor deze groep ligt.
Door deze groep kinderen te mobiliseren en als groep te presenteren, wordt zZiep een factor van belang en wordt er geluisterd. Dit zal tot gevolg hebben dat er aanpassingen in het onderwijs zullen plaatsvinden, die ervoor gaan zorgen dat deze kinderen wel tot hun recht komen.

Een zZiep doorloopt vaak een vervelende schooltijd, maar zal er – wanneer hij praktisch aan de slag gaat – uiteindelijk wel in slagen om een prima werknemer of ondernemer te worden. Een zZiep komt er wel.

Er zijn veel volwassenen die zich ook in zZiep herkennen. Opvallend is dat ze stuk voor stuk zeggen, dat als zij vroeger meer kennis hadden kunnen vergaren, zij nu een hele andere positie zouden hebben, zowel zakelijk als sociaal-emotioneel.

Stel dat zZiep in staat wordt gesteld om wel goed te leren en daarmee ook een goede intellectuele bagage meekrijgt. Dan ontstaat er een fantastisch mens, die veel voor de maatschappij kan betekenen.

Op dit moment voert het rationele denken de boventoon, terwijl zaken als empathie, sociale vaardigheden en passie van ondergeschikt belang zijn.

zZiep zal de verbinding vormen tussen de rationele intelligentie en de emotionele intelligentie, die beiden zo hard nodig zijn voor succesvolle groei en ontwikkeling van mens, organisaties en samenleving. Hierdoor krijgen we een maatschappij, waar rekening wordt gehouden met elkaar door goede sociale verhoudingen.

zZiep is een bruggenbouwer en daarvan kan de maatschappij er veel gebruiken.


← Ouder Nieuwer →